Vammaisampumaurheilu

Tapani Meriläinen, Yle-arkisto
Am-kilpailu 15.6.
R6 50m kivääri SH1 makuu (Y), sijoitus 1. Tapani Meriläinen JA 570. Kuva AH.

Suomen ampumaurheiluliitto yhdisti vammaisampumaurheilun liiton normaalitoimintaan. Painopiste on vammaisampumaurheilun huippu-urheilu- ja maajoukkuetoiminnassa. Tavoitteena on kehittää vammaisten valmennusolot kuntoon ja samalle tasolle kuin vammattomillakin. Toimintojen yhdistämisessä on paljon etuja koska käytämme yhteisiä suorituspaikkoja ja toimintoja sanoo Tapani Meriläinen, vammaisampumaurheilija. Meriläinen toimii tukena muille vammautuneille. Hän tekee myös töitä esteettömyyden ja vammaisten kuntoutuksen parantamiseksi.

Meillä Joensuun ampujissa on kehitteillä "Vammaisampumaurheilun ja nuorten lupaavien ampujien valmennuksen kehittäminen" - hanke

Hankkeen avulla rahoitamme toimintaympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä palveluiden tuottamista siten, että jokainen yksilö voi toimia turvallisessa ympäristössä ja käyttää palveluja. Hanke edistää yhdenvertaisia, kaikille sopivia ja saavutettavia ampumaurheilumahdollisuuksia. Lisäksi tarkoituksena on markkinoida ja kehittää esteetöntä ampumaurheilua Joensuun seudulla. Hankkeen rahoitusta on haettu Suomen Opetus-ja Kulttuuriministeriöltä. Hanke sisältää myös lupaavien nuorten valmennuksen kehittämistä ja ampumakoulutoiminnan lisäämistä siten, että toiminnan saavuttaminen olisi kaikille toimintaryhmille tulevaisuudessa helpompaa.  

Vammaisurheilussa urheilijat jaetaan eri luokkiin. Luokittelun avulla taataan kaikille urheilijoille tasapuoliset lähtökohdat kilpailussa. Paralympialaisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa luokittelun suorittavat terveydenhuollon ammattilaiset ja lajiasiantuntijat. Lajin vaatimuksista riippuen eri urheilulajeissa on eri määrä luokkia. Tavoite on taata kaikille tasapuoliset lähtökohdat kilpailuun, jolloin tuloksen ratkaisevat urheilulliset tekijät, ei vamman haitta-aste.

Vammaluokitus kansainvälisessä kilpailutoiminnassa

Voidakseen osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan, on ampujalla oltava kansainvälinen vammaluokitus. Kuten edellä mainittiin, sen tekevät luokitteluun kouluttautuneet asiantuntijat. Luokituskorttiin merkitään mm. ampujan vammaluokka ja mahdollisesti käytettävän pyörätuolin selkänojan korkeus.

Liikuntavammaiset ampujat kilpailevat kahdessa eri luokassa: SH1 ja SH2.
Kaikki pistooliampujat kuuluvat luokkaan SH1, samoin kivääriampujat, jotka pystyvät käyttämään makuuammunnassa hihnatukea tai pystyammunnassa tukevat käden lonkkaan.

Luokkaan SH2 kuuluvat kivääriampujat, jotka yläraajojen lihasheikkouden, käden puuttumisen tms. vuoksi eivät pysty käyttämään hihnatukea. He saavat käyttää jousitukea, jolle aseen paikka määritetään aseen tasapainopisteen mukaan. Vamman aste määrää, onko jousi jäykkä vai löysä. Vartalon lihasten toimiminen määrää kummassakin luokassa, saako ampuja käyttää tuolissa korkeaa vai matalaa selkätukea – vai saako käyttää tukea lainkaan.
Vammaluokituksessa luokkia SH1 ja SH2 ”tarkennetaan” (A,B,C) vamman mukaan. Nämä tarkennukset näkyvät käytännössä vain ampujan luokituskortissa. Esim. kilpailuohjelmissa ja tulosluetteloissa luokkamerkintänä on SH1 tai SH2.

Luokat:
SH1
(tuetta ampuvat)
SH1A= istuen, tai seisten ampuva, jolla ylävartalon lihakset toimivat normaalisti (esim. jalka-amputaatio), tuolissa ei saa olla selkätukea.
SH1B= istuen ampuva, jolla alaraajoissa ei ole toimivia lihaksia, tai ne toimivat hyvin huonosti (esim. selkäydinvamma), keskivartalon lihakset toimivat hyvin, tuolissa saa olla matala selkätuki.
SH1C= istuen ampuva, jolla alaraajoissa ja keskivartalossa ei ole toimivia lihaksia, tai ne toimivat hyvin huonosti (esim. selkäydinvamma), tuolissa saa olla korkea selkätuki.
SH2 (tuelta ampuvat):
SH2A= istuen ampuva, jolla toinen käsi ei toimi (esim. käsiamputaatio), tai molemmissa käsissä on selviä toimintarajoitteita, keski- ja alavartalon lihakset toimivat normaalisti, tuolissa ei saa olla selkätukea.
SH2B= istuen ampuva, jolla yläraajojen toimintarajoitteiden lisäksi alaraajojen lihakset eivät toimi, tai ne toimivat hyvin huonosti (esim. selkäydinvamma, neliraajahalvaantuneet), keskivartalon lihakset toimivat hyvin, tuolissa saa olla matala selkätuki.
SH2C= istuen ampuva, jolla yläraajojen toimintarajoitteiden lisäksi alaraajojen lihakset eivät toimi, tai ne toimivat hyvin huonosti (esim. selkäydinvamma, neliraajahalvaantuneet), keskivartalon lihakset toimivat huonosti, tuolissa saa olla korkea selkätuki.

Vammaluokitus kansallisessa kilpailutoiminnassa

Liikuntavammaisten kansalliseen kilpailutoimintaan voivat osallistua nekin, joilla vamma ei oikeuta kansainväliseen luokitukseen. Ts. kansallisiin kilpailuihin osallistuvilta ei edellytetä minimivammaa. Yleisohjeena (peräisin Suomen Invalidien Urheiluliiton ammunnan yleissäännöistä) voidaan pitää, että osallistumisoikeus on ampujalla, jolla tuki- ja liikuntaelinvamman invaliditeettiprosentti ilman aisti- ja sisäelinvammaa on vähintään 10%. Ampujien kansallisen luokituksen tekee luokittelukoulutuksen saanut lajivalmentaja.

Lähde: SAL